2.9. Tvorba, príjem a výdaj fondu prevádzky, údržby a opráv

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Napriek tomu, že sa téme tvorby, povolených príjmov a čerpania zdá triviálna, správcovia či SVB často hradia z neho veci, ktoré zákon celkom nedovoľuje, alebo umožňujú sú§sob tvorby, ktorý zákonom dovolený nieje. Zaužívaná prax ďalej využíva inštitút plochy bytu a to aj napriek tomu, že zákon už dávno pozná len spoluvlastnícky podiel. So všetkým sa však dá poradiť si, ak viete ako na to. V našom videu sa dozviete aj to, čo správcovia potrebujú hradiť, ale zákon an to zabudol a tiež ako si všetko nadstaviť tak, aby to bolo v súlade s ustanoveniami zákona.

  Vo videu sa tiež dozviete :

  - FO sa tvorí sumou na jednotku podielu, nie je to vždy podobné veľkosti bytu.
  - Za balkóny, lodžie a spoločné terasy sa platí 25 % z plochy.
  - Len za nebyty môže byť výška zohľadnená, pozor na pravidlo na podiel.
  - Pri podiele na 10.000 alebo 100.000 sa ťažko počíta, teda mala by byť stanovená zvlášť tvorba na podiel a zvlášť tvorba na plochu balkónov, čo ale neznamená tvoriť iný či samostatný FO, len metodiku výpočtu

  Príjem
  a) mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  b) príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,
  c) výnosy z účtu domu vedeného v banke,
  d) príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru, vo výške pohľadávok voči vlastníkovi bytu zo zákonného záložného práva, ktoré vzniklo podľa tohto zákona,
  e) zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu.

  Pozor si treba dať na mimoriadne vklady, je nutné ich riešiť krátkodobou zmenou výšky tvorby a zachovať pravidlo výpočtu na podiel a plochu balkónov, lodžií a terás.V zákone chýbajú akom príjem úroky z omeškania vlastníka, na krytie jeho dlžoby sa FO nepoužil, ale zmluvný úrok alebo pokuta je pohľadávkou zabezpečenou záložným právom. Preto máme za to, že sú príjmom FO. Netreba si mýliť možnosť dobrovoľnej dražby nad 2.000,- € istiny, nevylučuje to uspokojiť aj príslušenstvo, len upravuje pravidlá pre možnosť jej začiatku.

  Výdaj
  Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na 
  - prevádzku, 
  - a údržbu,
  - a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, 
  - ako aj výdavky na obnovu, 
  - a modernizáciu 
  - a rekonštrukciu domu. 
  - aj opravy balkónov, lodžií a tých terás, ktoré sú spoločnými časťami domu. 

  Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

  Chýba možnosť hradiť náklady na zastupovanie voči dlžníkom, ich platbu však nevylučuje orientačný výpočet čo je plnenie a možno ich hradiť napríklad zo službového účtu. Pri úspechu žaloby sa prostriedky vrátia, pri neúspechu by sa mali rozpočítať voči všetkým vlastníkov. Prax je ale in á, správcovia to hradia z FO. Riešením je platba advokátovi dlžníkom a trov zo služieb, ale je to tak zbytočná nadpráca... nie je žalobcu, nie je sudcu....

   

  Partnerom tohto videa je :


   

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Na tlačívách DOMUS - ANASOFT / SuSoft / Easy SVB, môžete si ich voľne stiahnuť vo formáte PDF na spodku stránky. Do 31.5. vlastníci obdržia vyúčtovanie nákladov za svoj byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Prvá vec, na ktorú im padnú oči a ktorú intenzívne hľadajú je jeho výsledok, teda či majú preplatok, alebo nedoplatok. Tie preplatkové zvyčajne neriešia, alebo sa k nim vrátia o pár dní. Pri tých s nedoplatkom však začína horúčkovité hľadanie príčin nedoplatku a čísla sa začínajú zlievať a prichádza problém s orientáciou vo vyúčtovaní. Takže kľud, nádych, začíname....

  Čítať viac

  Ako sme už dávnejšie avizovali, Vláda SR je zaviazaná najneskôr do 31.12.2024 implementovať elektronické hlasovanie do riadnej verzie zákona. Nejde však len o prepis pôvodného § 36f zákona 67/2020 Z.z., ale značne zmenenú úpravu apár noviniek. Využili sme teda príležitosť a v spolupráci s našimi členmi a odborníkmi v tejto oblasti, podali sme zásadné pripomienky k pripravovanému materiálu, a teda nie len z oblasti elektronického hlasovania. Veríme, že sa dočkáme ich zapracovania a tým aj zlepšenia a vyjasnenia vzťahov, práv a povinností správcov a vlastníkov. Bohužiaľ sme však zaregistrovali aj pripomienky niektorých iných organizácií, s ktorými nemožno vždy súhlasiť a je zjavné, že správu nikdy nevykonávali, inak by sa nesnažili správcom stažiť ich prácu a vlastníkom ubrať na ich právach.

  Čítať viac

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.