O.Z. PODPORA SPRÁVY je tu pre Vás

Cieľmi združenia sú predovšetkým :

 

a) poskytovanie odborného poradenstva a vypracovávanie právnych analýz a riešení ad hoc pre svojich členov - správcov bytových domov, predsedov spoločenstva alebo jednotlivých vlastníkov na základe ich požiadaviek,
b) vypracovávanie právnych analýz a riešení, návodov a postupov na základe zmien zákonov a zmien v praxi  pri výkone správy bytových domov, 
c) zabezpečenie spracovania účtovníctva, 
d) podpora pri zabezpečovaní komunikácie členov združenia s orgánmi verejnej moci prostredníctvom elektronickej schránky vedenej ústredným portálom verejnej správy Slovensko.sk 
e) poskytovanie odbornej pomoci pri zakladaní a likvidácii SVB a zakladanie a likvidácia SVB vrátane vypracovávania potrebnej dokumentácie,
f) poskytovanie odbornej pomoci pri zmene formy správy, príprave zmlúv o výkone správy a ich zmien vrátane vypracovávania potrebnej dokumentácie,
g) vypracovávanie domových poriadkov, sankčných poriadkov, kódexov, plánov opráv, správ o činnosti a inej dokumentácie súvisiacej so správou bytových domov,
h) vypracovávanie vzorov žiadostí, podaní, reklamácií a iných dokumentov,
i) príprava podkladov pre vybavenie komerčných úverov a úverov cez ŠFRB,
j) sprostredkovanie poistenia prostredníctvom maklérskej spoločnosti,
k) zabezpečenie obsluhy kotolní vrátane revízií VTZ a zabezpečenia servisu,
l) príprava podkladov, odborné poradenstvo a podpora pri námietkach členov k práci správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov za účelom udržania správy ako aj zmierlivého riešenia požiadaviek vlastníkov,
m) poskytovanie odborného poradenstva vlastníkom pri zmene správcu bytového domu,
n) zabezpečenie a organizácia výberových konaní vrátane vypracovania súťažných podmienok, zabezpečenia cenových ponúk, ich vyhodnotenia, vypracovania správy o výsledku, preverenia dodávateľov a súvisiaceho odporúčania,
o) vzdelávanie a zvyšovanie právneho povedomia svojich členov - spoločenstiev, správcov bytových domov, zástupcov vlastníkov, domových dôverníkov a vlastníkov vrátane coachingu,
p) organizácia vzdelávacích aktivít, kongresov a konferencií alebo iných podujatí za účelom vzdelávania,  zvyšovania právneho a odborného povedomia ako aj odborného a osobnostného rastu, 
q) zabezpečenie odborného zaškolenia pracovníkov pre výkon správy, pre oblasť revízií vyhradených technických zariadení vrátane kotolní, pre oblasť určených meradiel a metrológiu,
r) podpora pri zabezpečení komplexného administratívneho servisu, vrátane podpory pri zabezpečení prípravy, posudzovaní a pripomienkovaní dokumentov a zmluvných vzťahov a podpora pri zabezpečení zastupovania členov vo vzťahoch k súdom a správnym orgánom, ako aj pri rokovaniach a ďalších kontaktoch s právnickými a fyzickými osobami, ktoré nie členmi združenia,
s) zabezpečenie propagácie činnosti jednotlivých členov združenia.
t) komunikácia s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy pri tvorbe a presadzovaní predpisov a postupov v oblastiach, týkajúcich sa priamo alebo nepriamo správy bytových domov a agendy s tým spojenej.

Stiahnite si stanovy vo formáte PDF.

Imidžové fotografie na tomto webe sú použité výhradne od Background photo created by benzoix - www.freepik.com

Z našich článkov vyberáme

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.