Nedostali ste plán opráv alebo vyúčtovanie?

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Ak ste nedostali plán opráv do 30.11. bežného roka , vyúčtovanie a správu o činnosti do 31.5. nasledujúceho roka, správca stratil nárok na odmenu za správu za obdobie do ich doručenia vlastníkom. Kedy, prečo a ako na jej získanie späť sa dozviete v našom videu.

  Správcovia majú veľa povinností. Ale dve sú absolútnou nutnosťou a základom ich práce. Starostlivosť o technický stav domu, ktorej základným dokumentom je návrh plánu opráv a ekonomická správa, ktorej výsledkom je ročné vyúčtovanie doplnené správou o činnosti za predchádzajúci rok. ZOVB ich nesplnenie spája so sankciou straty odmeny za správu za obdobie, za ktoré boli v omeškaní s plnením si povinností. Nárok nestráca len voči jednotlivcom, ale voči celému domu. Nárok sa počíta na dni, ale nie je úplne isté, či by sa súd nestotožnil s tým, že ak je odmena mesačná, zmeškanie čo i len za jediný deň znamená jej stratu za celý daný mesiac.

  §8a ods. 2 ZOVB
  Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.
  §8a ods. 4 ZOVB
  Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa odseku 2, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka plán opráv na nasledujúci kalendárny rok podľa § 8b ods. 1 písm. g).
  §8b ods. 1 písm. g) ZOVB
  Pri správe domu je správca povinný vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok.

   

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac

  Dotačné podmienky nespĺňa väčšina domov, zo vzoriek neprešlo 66% domov. 

  Čítať viac

  Je doručenie emailom preukázateľný spôsob? Dá sa emailom doručiť výpoveď zo zmluvy alebo žiadosť štvrtiny vlastníkov? Je KEP náhradou notára?

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.