Latinské výrazy I

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Latinčina často prekvapí nielen laika. Možno poznáte výrazy, ktoré používajú advokáti a súdy, možno latinčinu učíte a možno z nej nepoznáte takmer nič. Nájdite čo potrebujete aby ste pochopili význam toho, čo čítate.

  Nájdite si aj iné latinské frázy a výrazy podľa abecedy

   

  A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V 

  Frázy a výrazy začínajúce na písmeno "I"

  ibid. - na tom istom mieste
  idem - ten istý
  id est -   to jest
  imperative - záväzne, povinne
  imperium - súhurrné oprávnenie majiteľa rodinnej moci nad ostatnými členmi rodiny
  in absentia - v neprítomnosti
  in abstracto - vo všeobecnosti
  in adversum - voči protivníkovi
  in casu - v prípade
  in concreto -  v konkrétnom prípade
  in continuo - bez prerušenia, súvisle, nepretržite
  in contumaciam - pre vzdorovitosť
  in corpore - v celku, v jednote
  in dubio - v pochybnostiach
       - in dubio pre reo – v pochybnostiach treba rozhodnúť v prospech obžalovaného
  in eventum -  pre prípad, v prípade, že
  in extenso - v celej šírke        
  in facto – vskutku, skutočne
  in foro – pred súdom
  in futuro - v budúcnosti
  in genere - vo všeobecnosti
  in iudicio – v súdnom konaní, procese
  in iure - v práve, právom, pred súdom
  iniuria - bezprávie
  in loco - na mieste
  in medias res – priamo k jadru veci
  in omnem eventum -  pre každý prípad
  in personam – proti osobe
  in principio - v zásade
  in re -  vo veci
  in rem - (zamerať sa na vec) k veci
  in specie - v tej istej podobe; najmä, menovite; podľa individuálne určenej veci
  in statu quo - v súčasnom/terajšom stave
  in statu quo ante - v predchádzajúcom stave
  in summa -  v celku, dohromady
  inter alia – medzi iným, okrem iného
  inter partes -  medzi stranami
  in toto - celkom, v celosti
  ipso iure -  podľa samotného práva
  ipso facto - podľa samotného činu
  item - práve tak
  iudex -  sudca
       - iudex ordinarius – riadny sudca
       - iudex extraordinarius – mimoriadny sudca
  iurisdictio - súdna právomoc, súdnictvo
  iuris est - právom je, toto je právo
  iurisprudentia - právna veda
  iurisdictio - právomoc (trestná a civilná súdna moc)
  iurisconsultus – právny znalec
  iuris ignorantia est cum ius nostrum ignoramus – nepoznať naše vlastné práva, je neznalosťou práva
  ius – právo
       - iure – podľa práva, právom, zákonne
       - ius civile - občianske právo
       - ius eminens – výsostné právo
       - ius gentium - cudzinecké právo
       - ius in personam - právo proti osobe, obligačné právo
       - ius in re - právo k veci, vecné právo
       - ius naturale -  prirodzené právo
       - ius non scriptum – nepísané právo
       - ius privatum -  súkromné právo
       - ius possidendi – právo držby
       - ius publicum ¬-  verejné právo
       - ius proprietatis - vlastnícke právo
       - ius possessionis -  právo držby
       - ius scriptum  - písané právo
       - ius strictum – prísne právo, právo, ktoré sa opiera o striktný výklad zákonných predpisov
       - ius universale – všeobecne platné právo (pre všetky štátne územia a ich príslušníkov)
       - ius utendi – užívacie právo
  iustitia – spravodlivosť
  iustus – zodpovedajúci právu, v súlade s právom 
  iussu – na príkaz, na rozkaz
  iuxta legem – podľa zákona

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac

  Dotačné podmienky nespĺňa väčšina domov, zo vzoriek neprešlo 66% domov. 

  Čítať viac

  Je doručenie emailom preukázateľný spôsob? Dá sa emailom doručiť výpoveď zo zmluvy alebo žiadosť štvrtiny vlastníkov? Je KEP náhradou notára?

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.