Prečo je energetický certifikát povinný

img
 • Mgr. Nina Sović ENERGIA BUDOV s.r.o.
 • Predchádzajúci článok spustil diskusiu na tému povinnosti energetických certifikátov. Prečítajte si argumentáciu odborníčky v tejto oblasti.

  Prečo je energetický certifikát pre bytové domy povinný

  Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy, ktorý určuje do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, ktorý je podstatný pri riešení energetickej otázky domu ako celku. 

  Každý bytový dom potrebuje energetický certifikát. Na túto povinnosť sa však častokrát zabúda. Správcovia či predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov (ďalej ako „SVBaNP“) často zabúdajú alebo si neuvedomujú legislatívnu povinnosť, ktorá prikazuje vyhotovenie takéhoto certifikátu. Mnohí túto povinnosť splnenú nemajú, a preto im hrozia nemalé sankcie.

  V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je vlastník budovy, resp. správca alebo predseda spoločenstva povinný zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy. Zákon určuje za akých okolností je vyhotovenie energetického certifikátu povinné a za akých dobrovoľné.
  „Energetická certifikácia je povinná:
  a.    pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
  b.    pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
  c.    pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.“

  Podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 555/2005 Z. z. sa povinná energetická certifikácia budov a systém kontroly energetických certifikátov nevzťahuje iba na bytové budovy, ktorú sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25% spotreby pri celoročnom užívaní alebo ak ide o budovy chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty. Pre bytové domy teda povinnosť energetickej certifikácie platí.
  Vlastník budovy, resp. správca alebo spoločenstvo vlastníkov je na základe § 8 ods. 1 písmeno c) zákona č. 555/2005 Z. z. povinný mať energetický certifikát ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy ALEBO jej samostatnej časti. V bytových domoch dochádza k predaju alebo prenájmu bytov alebo nebytových priestorov počas roka neustále. A vzhľadom na to, že na potreby tohto zákona je za samostatnú časť považovaný aj byt a nebytový priestor, je pre bytové domy nutné mať platný energetický certifikát. 

   

  Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov. Po uplynutí tejto doby je povinnosť vyhotoviť recertifikát. V prípade ak sa v rámci doby platnosti certifikátu na budove vykoná významná obnova (napríklad zateplenie a pod.), je potrebné opätovné vyhotovenie certifikátu, pretože energetické vlastnosti budovy sa výrazne zmenili.

  Štátny dozor pre energetickú certifikáciu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – odbor metodiky energetickej inšpekcie, ktorá v prípade nesplnenia povinností môže uložiť pokutu až do 3000 eur v závislosti od závažnosti správneho deliktu. Túto pokutu následne znáša správca, ktorý si nesplnil svoje zákonné povinnosti a nie samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov v danom bytovom dome.

  Vypracovanie energetického certifikátu nemusí správca dávať schvaľovať vlastníkom bytov a nebytových priestorov, vzhľadom na to že sa jedná o zákonnú povinnosť v plnej kompetencii správcu, ktorý by v prípade nesplnenia povinnosti znášal následky.
  Podľa § 8 ods. 2 „pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov a NP v dome. Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a NP v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia, ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu.“ Pod tento paragraf možno subsumovať aj zákonom stanovenú potrebu vykonania energetickej certifikácie bytového domu. 

  Vlastníci alebo zástupca vlastníkov nemôže rozhodovať o tom či sa energetický certifikát vyhotoví alebo nie, pretože zabezpečenie certifikácie budovy je v kompetencii správcu a rovnako správca bude znášať následky za nesplnenie si tejto povinnosti. Zároveň podľa § 8a ods. 5 zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a NP v dome podľa § 14 až 14b.  Zástupca vlastníkov zabezpečuje iba ako sprostredkovateľ komunikácie medzi vlastníkmi a správcom, nemá žiadnu rozhodovaciu funkciu.

   

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac

  Dotačné podmienky nespĺňa väčšina domov, zo vzoriek neprešlo 66% domov. 

  Čítať viac

  Je doručenie emailom preukázateľný spôsob? Dá sa emailom doručiť výpoveď zo zmluvy alebo žiadosť štvrtiny vlastníkov? Je KEP náhradou notára?

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.