Ohraničenie trvania hlasovania inak ako časom

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Vlastníci od písomného hlasovania očakávajú dohodu bez emócií. Ale otázky hlasovania často názorovo rozdelia dom a znechutia overovateľov písomného hlasovania obiehať dom týždne a u každého počúvať jeho názor a očierňovanie tých s názorom iným. Preto je na mieste otázka, môže sa hlasovanie skončiť skôr? Dá sa takéto skončenie dohodnúť? Je možné jeho koniec dohodnúť inak ako uplynutím času, na ktoré bolo vyhlásené?

  Riešenie bude vyžadovať porozumenie
  Máme pre Vás jednoznančnú argumentáciu

  Máme pre Vás praktické príklady

   

  Keď vlastníci písomne hlasujú o čomkoľvek, očakávajú dosiahnutie dohody, teda výsledku hlasovania. Pri niektorých otázkach je výsledok jasný hneď v prvý deň hlasovania a zvyšné dni sú už len do počtu, mohlo by sa zdať.


  Jednou z neopomenuteľných náležitostí písomného hlasovania je určenie termínu hlasovania. 

  §14a ods. 2 zákona o bytoch
  Termín, miesto a program schôdze vlastníkov alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo písomnom hlasovaní musí byť doručené správcovi alebo predsedovi, ak sa ich rozhodovanie dotýka.

  Určenie termínu predstavuje časové vymedzenie konania hlasovania a teda čas a samozrejme dátum, od kedy do kedy sa hlasovanie bude uskutočňovať. Tento časový úsek musí byť presne známy každému vlastníkovi najmenej z dvoch dôvodov. Prvým je praktický výkon hlasovacieho práva vo vopred známom čase tak, aby boli splnené náležitosti písomného hlasovania (napríklad aby bola zabezpečená dostupnosť overovateľov). Druhým je poskytnutie dostatočného priestoru a zamedzenie upretia hlasovacieho práva vlastníkovi z dôvodu predčasného ukončenia teda ukončenia v čase skoršom ako v tom, ktorý bol vopred oznámený ako termín ukončenia hlasovania na základe inej skutočnosti.


  Dôsledky inak vymedzeného termínu na hlasovanie
  Ak by  správca alebo vlastníci hypoteticky vyhlásili písomné hlasovanie tak, že začína 1. marca a končí po zvolení suseda Františka za zástupcu a určení jeho odmeny, nastali by nasledovné situácie.

  a)    Hlasovanie by bolo jasné už po chvíli a časť vlastníkov by nemohlo hlasovať, keďže hlasovanie by bolo ukončené, alebo
  b)    hlasovanie by trvalo nekonečne dlho, lebo by sused František nemal dostatočnú podporu na výšku odmeny, alebo
  c)    hlasovanie by bolo úplne zmätočné, keďže na niektoré otázky postačuje nadpolovičná väčšina hlasov zúčastnených na písomnom hlasovaní, čo by vlastníci dosiahli už odovzdaním prvého hlasu, na iné musí byť kvórum vyššie a tak by nastal konflikt ukončenia pre jednotlivé otázky.

  Príklad a) by predstavoval vážne porušenie práv vlastníka okrem iného práva hlasovať o veciach týkajúcich sa správy domu, čo považujeme za základné právo späté s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome. 

  §14 ods. 1 zákona o bytoch
  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.


  Príklad b) by znamenal nemožnosť reálne uplatňovať hlasovacie právo tak, aby jeho výsledkom boli prijaté rozhodnutia a teda bola na ich základe vykonávaná správa domu. Príklad c) by bol bezprecedentným obmedzením práv a absurdnosťou najhrubšieho zrna pri ich výkone. 

  Sme toho názoru, že je na základe uvedených faktov možné zhodnotiť, že iné obmedzenie trvania písomného hlasovania ako časom (termínom) je nie len protizákonné, ale aj absurdné a z podstaty zlé. Napriek tomu, že niektorí vlastníci sa toho domáhajú, nie je možné ich požiadavku realizovať.

  Takže NIE!

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Na tlačívách DOMUS - ANASOFT / SuSoft / Easy SVB, môžete si ich voľne stiahnuť vo formáte PDF na spodku stránky. Do 31.5. vlastníci obdržia vyúčtovanie nákladov za svoj byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Prvá vec, na ktorú im padnú oči a ktorú intenzívne hľadajú je jeho výsledok, teda či majú preplatok, alebo nedoplatok. Tie preplatkové zvyčajne neriešia, alebo sa k nim vrátia o pár dní. Pri tých s nedoplatkom však začína horúčkovité hľadanie príčin nedoplatku a čísla sa začínajú zlievať a prichádza problém s orientáciou vo vyúčtovaní. Takže kľud, nádych, začíname....

  Čítať viac

  Ako sme už dávnejšie avizovali, Vláda SR je zaviazaná najneskôr do 31.12.2024 implementovať elektronické hlasovanie do riadnej verzie zákona. Nejde však len o prepis pôvodného § 36f zákona 67/2020 Z.z., ale značne zmenenú úpravu apár noviniek. Využili sme teda príležitosť a v spolupráci s našimi členmi a odborníkmi v tejto oblasti, podali sme zásadné pripomienky k pripravovanému materiálu, a teda nie len z oblasti elektronického hlasovania. Veríme, že sa dočkáme ich zapracovania a tým aj zlepšenia a vyjasnenia vzťahov, práv a povinností správcov a vlastníkov. Bohužiaľ sme však zaregistrovali aj pripomienky niektorých iných organizácií, s ktorými nemožno vždy súhlasiť a je zjavné, že správu nikdy nevykonávali, inak by sa nesnažili správcom stažiť ich prácu a vlastníkom ubrať na ich právach.

  Čítať viac

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.