Domový poriadok, Kap. 01 Čl. 03 Okruh osôb viazaných DP

img
 • JUDr. Barbara Holíková
 • Domový poriadok je záväzný pre vymedzený okruh osôb, je však potrebné vedieť, kto do neho naozaj spadá. Iste bude pre niekoho prekvapením, že sa domovým poriadkom domu v ktorom nebýva a nie je na návšteve predsa len musí riadiť.

  Kapitola I. 

  Článok III. Okruh osôb, ktoré domový poriadok zaväzuje

  Návrat na základnú systematiku - obsah domového poriadku

   

  Okruh osôb, ktoré domový poriadok zaväzuje je dôležitým faktom, určujúcim pôsobnosť domového poriadku. Je samozrejmé a logické, že domový poriadok bežne nepresahuje svojou pôsobnosťou hranice bytového domu. Aj keď v praxi môžu vzniknúť aj v tejto oblasti najmenej dve situácie.


  Vlastníci sú zároveň spoluvlastníkmi niečoho s iným domom, napríklad stojiska
  Vlastníci bytov a NP sú zároveň spoluvlastníkmi príslušenstva domu, ktoré však neslúži výhradne len im, teda slúži aj inému domu, môžu cítiť naliehavú potrebu mať upravené pravidlá užívania takejto veci. Je logické, že sa budú snažiť vniesť tieto pravidlá do domového poriadku. Podľa definície záväznosti domového poriadku v zákone o bytoch je tento obmedzený na dom, jeho spoločné časti a príslušenstvo vo výlučnom užívaní. Preto úprava pravidiel v tomto prípade v domovom poriadku nebude účelná z nasledujúcich dôvodov :
  a)    nebude sa zaväzovať ďalších spoluvlastníkov, teda vlastníkov iného domu,
  b)    nebude zaväzovať tretie strany, napríklad pracovníkov dočisťovania alebo vývozu,
  c)    nebude zaručovať kompatibilitu pravidiel užívania iným domom.

  Z uvedených dôvodov je vhodnejšou formou pravidlá prevádzky a užívania takejto veci lepšie riešiť samostatnou zmluvou, ktorou sa pravidlá určia, a domový poriadok ju bude len reflektovať a pravidlá citovať, alebo bude na takúto zmluvu len odkazovať. Takúto zmluvu môžu uzavrieť viac ako len dve zmluvné strany a zabezpečí teda odstránenie vyššie uvedených nedostatkov riešenia len domovým poriadkom.

  SVB spravuje viac ako jeden dom
  V prípade, že SVB spravuje viac ako jeden dom, prijíma domový poriadok pre každý dom samostatne a to aj v prípade, že spravuje všetkých spoluvlastníkov napríklad vyššie uvádzaného stojiska vo vlastníctve viacerých domov. Rovnaká analógia platí pre správcov, ktorí by spravovali viacero domov  a riešili by situáciu s vecou vo vlastníctve viacerých domov. 

   

  Kto je teda viazaný domovým poriadkom
  Domový poriadok v zmysle ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o bytoch zaväzuje osoby nasledovne.
   

  §11 ods. 10. zákona o bytoch
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

   

  V skratke možno zhrnúť, že domový poriadok zaväzuje každú osobu bez výnimky, ktorá vkročí do bytového domu a záväzok trvá počas celej doby zdržiavania sa v dome. Výnimku z dodržiavania pravidiel majú len zložky polície, záchrannej služby a hasiči vo výkone služby a to v nevyhnutnej miere potrebnej na výkon služby.

  Príklad 1
  Cez garáže bytového domu 1 je jediný vjazd do garáže iného bytového domu 2. 
  Vlastník z bytového domu 2 musí počas jazdy cez garáže bytového domu 1 dodržiavať domový poriadok bytového domu 1.
  Príklad 2
  V bytovom dome platí zákaz hlučných prác v pracovných dňoch od 12:00-14:00, čo obmedzuje výkon prác dodávateľskej firme.
  Firma napriek tomu že v dome nevlastní byt ani NP a nie ej na návšteve u nikoho musí dodržiavať zákaz v domovom poriadku, pokiaľ mu nebola zmluvne udelená výnimka na základe súhlasu vlastníkov.
  Príklad 3
  V dome platí zákaz prevážania bremien a nákladu malým osobným výťahom.
  Kuriér je povinný dodržiavať domový poriadok a balík viezť nákladným výťahom.


  Jediným, ale zato podstatným problémom je, že obsiahly súbor pravidiel nebude ani kuriér ani dodávateľ čítať a teda bez samostatného upozornenia bude efekt tejto úpravy pravidiel minimálny. O bezzubosti z titulu nedostatku vymožiteľných sankcií je zbytočné polemizovať, domový poriadok bez nich ostane vždy len v rovine dobrovoľného podriadenia sa.

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac

  Dotačné podmienky nespĺňa väčšina domov, zo vzoriek neprešlo 66% domov. 

  Čítať viac

  Je doručenie emailom preukázateľný spôsob? Dá sa emailom doručiť výpoveď zo zmluvy alebo žiadosť štvrtiny vlastníkov? Je KEP náhradou notára?

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.