Zástupca na základe splnomocnenia?

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Život v bytovom dome prináša často absurdné situácie. Veľa z Vás sa už iste stretlo s požiadavkou, aby funkciu zástupcu vlastníkov mohol niekto vykonávať na základe plnomocenstva od vlastníka bytu. Je to vôbec možné?

  Funkcia zástupcu vlastníkov má akcesorický vzťah k vlastníctvu bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome. Znamená to, že ako vedľajší vzťah sleduje osud hlavného vzťahu a to vo všetkých smeroch. Ak zanikne vlastníctvo bytu, zaniká zástupcovi spolu s vlastníctvom aj funkcia zástupcu vlastníkov. Z toho je možné vyvodiť, že ustanovenie do takejto funkcie je rovnako podmienené vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome. 
   

  §8a ods. 5 zákona o bytoch
  Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. 


  Navyše toto tvrdenie nespochybniteľne potvrdzuje aj znenie citovaného ustanovenia a nie je možné si ho špekulatívne inak vykladať. Ide o kogentné ustanovenie, teda nie je možné ho meniť ani prejavom vôle vlastníkov a teda dohodnúť sa, že vlastníci budú akceptovať v tejto funkcii aj osobu, ktorá nemá vlastnícke právo, ani podielové, k niektorému z bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome. Pri výklade ustanovení zákona o bytoch však niektorí poukazujú na existenciu plnomocenstva, ktoré môže udelené byť na celý rozsah práv vlastníka, a teda aj na právo byť volený do funkcie v bytovom dome. S takouto interpretáciou však nemožno súhlasiť. 
   

  §14 ods. 4 zákona o bytoch
  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom plnomocenstva preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje originálom plnomocenstva overovateľom. 


  Podľa citovaného ustanovenia úradne osvedčené plnomocenstvá podľa zákona o bytoch slúžia na zastupovanie pri hlasovaní. Rozsah práv, udelených plnomocenstvom, určuje len mieru autonómie splnomocnenca pri hlasovaní. Buď ponecháva držiteľovi plnomocenstva celý rozsah práv a teda aj právo hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, alebo mu autonómiu v rozhodovaní odoberá a priamo určuje, ako a na ktoré otázky musí hlasovať. Z definície povinnosti preukázať sa plnomocenstvom na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní teda logicky vyplýva, že takéto plnomocenstvo nie je možné použiť na iné úkony vlastníka. 

  Z titulu uvedeného možno jednoznačne povedať, že zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník alebo podielový spoluvlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto funkcie, sa nedajú previesť na iného udelením plnomocenstva. 
   

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac

  Dotačné podmienky nespĺňa väčšina domov, zo vzoriek neprešlo 66% domov. 

  Čítať viac

  Je doručenie emailom preukázateľný spôsob? Dá sa emailom doručiť výpoveď zo zmluvy alebo žiadosť štvrtiny vlastníkov? Je KEP náhradou notára?

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.